Huoneistoremontit

Syventävät ohjeet huoneiston kunnossapito- ja muutostöistä

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Töistä on kuitenkin ilmoitettava taloyhtiölle etukäteen, mikäli ne voivat vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin tai yhtiön tai toiseen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin järjestelmiin (kuten vesi-, viemäri-, lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto- tai ilmastointijärjestelmät) tai akustiikkaan. Laajan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät lähinnä maalaus- ja tapetointityöt.

Esimerkiksi on ilmoitettava hanan, WC:n tai antennipistorasian vaihtamisesta, lattiaremontista (jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen kun muovimatto vaihdetaan parkettiin, ja sitä kautta naapurihuoneistoon), ja kylpyhuone- tai keittiöremontista.

Tarkempi luettelo ilmoitettavista remonteista (Isännöintiliitto).

Töitä ei saa aloittaa ennen, kun yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn.

Ilmoituksen sisältö ja toimittaminen

Ilmoitus remontista täyttämällä isännöitsijätoimiston nettilomake.

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, noudatetaanko hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko siitä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa. Siihen on myös liitettävä tarpeen mukaan erilliset suunnitelmat ja piirustukset.

Ilmoituksen käsittely

Huoneiston kunnossapito- tai muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn. Kohtuullinen aika on enintään kuukausi, loma-aikoina enintään 2 kuukautta.

Käsittelyn yhteydessä remontti kirjataan huoneistokohtaiseen rekisteriin. Samalla arvioidaan, onko remontti suunniteltu asianmukaisesti ja noudatetaanko siinä hyvää rakennustapaa.

Taloyhtiö voi asettaa ehtoja kunnossapito- ja muutostyön toteuttamiselle, esimerkiksi tietyn ammattitaidon edellyttäminen korjaustoimen suorittajalta. Muutostyö voidaan tietyissä tapauksissa myös kieltää. Osakas voi pyydettäessä saada vastauksen kirjallisena.

Osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista, kuten mahdollinen hallituksen kokouspalkkio tai asiantuntijapalkkio.

Osakkaalla on korvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Töiden valvonta

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

Suuret muutostyöt

Suuremmat muutostyöt vaativat yleensä taloyhtiön luvan lisäksi myös rakennus- tai toimenpidelupa kaupungilta. Tarkempia ohjeita löydät ilmoituslomakkeesta ja kaupungin rakennusviraston nettisivuilta.

Usein kysyttyä huoneistomuutoksista (Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto)

Vesieristäjällä tulee olla voimassa oleva VTT:n märkätilaasentajasertifikaatti tai materiaalitoimittajan todistus annetusta koulutuksesta käytettävälle vesieristetuotteelle.

Proline- tai Masterpipe-menetelmällä tehdyn viemäriremontin käyttö- ja huolto-ohjeet löytyvät oman taloyhtiösi  nettisivuilta (Oman taloyhtiösi nettisivut > Opas > Huoneistoremontit)

Taustaa

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Huoneistoa on hoidettava huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyöt siten, että yhtiön vastuulla olevat osat eivät rikkoudu.

Tarkempia tietoja huoneiston kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä löytyvät mm. isännöitsijätoimiston nettisivuilta.

Osakkaalla on myös muutostyöoikeutensa rajoissa oikeus päättä itse hallitsemansa huoneiston laatutasosta. Hän voi myös muuttaa huoneiston alkuperäistä varustusta ja laatutasoa, jos muutoksista ei aiheudu yhtiölle tai muille haittaa. Muutostyöt on suoritettava hyvän rakennustavan mukaisesti.

Huoneiston ulkopuolisiin muutostöihin ei osakkaalla ole oikeutta.

Taloyhtiöllä on velvollisuus säilyttää kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset huoneistokohtaisesti, ja ne luetellaan isännöitsijätodistuksessa ja yhtiön vuosikorjausluettelossa