Omistaminen

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaki osakkaan kannalta

Uusittu asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010. Tässä on koottu eräitä osakkaiden kannalta olennaisia seikkoja uudesta laista.

Huoneistoremontit

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Töistä on kuitenkin ilmoitettava taloyhtiölle etukäteen, mikäli ne voivat vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin tai yhtiön tai toiseen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin järjestelmiin (kuten vesi-, lämpö-, sähkö-, viemäri-, tai ilmastointijärjestelmät). Laajan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät lähinnä maalaus- ja tapetointityöt.

Ilmoitus tehdään aina kirjallisesti lomakkeella isännöitsijätoimiston laatimalla lomakkeella.

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, että yhtiö voi sen perusteella arvioida, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja voiko työ mahdollisesti aiheuttaa haittaa tai vahinkoa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn.

Osakkeenomistaja vastaa aina remontti-ilmoituksen käsittelykuluista ja työn valvontakustannuksista.

Taloyhtiö on velvollinen säilyttämään huoneistosta tehdyt kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset liitteineen. Luettelo 1.7.2010 jälkeen suoritetuista töistä näkyy myös huoneiston isännöitsijä-todistuksessa.

Taloyhtiön ja osakkaan vastuunjako

Kunnossapitovastuunjako yhtiön ja osakkaan välillä huoneiston sisäpuolella pysyy pääosin ennallaan. Yhtiön kunnossapitovastuuseen huoneistossa kuuluvat rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämän kunnossa rakennuksen perusjärjestelmät (kuten lämpö, sähkö, vesi, viemäri, tietoliikenne). Myös perustasoiset hanat, WC-laite kokonaisuudessaan ja antennipistorasia lasketaan perusjärjestelmiin.

Osakkaan on seurattava huoneistonsa kuntoa myös asunnon ollessa tyhjillään tai vuokrattuna. Osakkaan on viivytyksettä ilmoitettava taloyhtiölle sellaisesta huoneistonsa viasta tai puutteellisuudesta, jonka kunnossapitovastuu kuuluu yhtiölle.

Asukaslukumäärä

Osakkaan on ilmoitettava yhtiölle huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä silloin, kun yhtiössä peritään vesimaksua henkilölukumäärän mukaan. Osakas on myös velvollinen vastamaan henkilölukumäärää koskeviin tiedusteluihin.

Asukkaiden vaihtuessa on siis ilmoitettava asukkaiden lukumäärä isännöitsijätoimistoon. Korostakaa myös vuokralaisille, että muuttoilmoitus on aina tehtävä sekä viranomaisille että myös taloyhtiölle isännöitsijätoimiston nettisivujen kautta.

Yhtiökokous

Uusi laki sisältää tiettyjä yhtiökokousta koskevia pakottavia määräyksiä, jotka menevät yhtiöjärjestyksen edelle:

  • Yhtiökokous on pidettävä vuosittain 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
  • Kokouskutsut on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti.
  • Hallituksen on esitettävä kirjallisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa näkemyksensä yhtiön kunnossapitotarpeesta 5 vuodelle, sekä kirjallinen selvitys yhtiössä edellisellä tilikaudella suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä.

Lisätietoja netissä