Omistaminen

Perustietoa taloyhtiön toiminnasta

Taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen, ja osakas asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Taloyhtiön ylintä päätäntävalta harjoittaa yhtiökokous, joka valitsee hallituksen. Isännöinti johtaa taloyhtiötä.

Asunto-osakeyhtiölaki ja taloyhtiön oma yhtiöjärjestys muodostavat perustan taloyhtiön toiminnalle. Niissä määritellään taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki. Siinä määritellään millä perusteella osakkaat maksavat vastikkeita, hallituksen jäsenten lukumäärä, jne. Yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiökokouksessa. Asunto-osakeyhtiölaki kuitenkin sisältää tiettyjä pakottavia määräyksiä, jotka menevät yhtiöjärjestyksen edelle. Yhtiöjärjestys ei saa loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta.

Osakkaat ja yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa asunto-osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja talousarvion, päättää vastikkeiden suuruudesta ja valitsee taloyhtiölle hallituksen. Yhtiökokous myös päättää suurista korjauksista ja hankkeista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään yleensä kerran vuodessa keväällä. Joissakin taloyhtiöissä pidetään kaksi varsinaista yhtiökokousta, keväällä ja syksyllä. Yhtiökokous on pidettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouskutsut on lähetettävä viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Hallitus

Taloyhtiön hallitus edustaa kaikkia osakkaita. Hallituksen tehtävä on huolehtia taloyhtiön hallinosta ja rakennusten pidon järjestämisestä. Se päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja siellä käsiteltävistä asioista. Se valitsee isännöintiyrityksen, valvoo ja seuraa taloutta, vastaa siitä että tiedottaminen talossa on riittävää, ja päättää kiirellisistä sekä ei asumiskustannuksiin tai asumiseen olennaisesti vaikuttavista asioista.

Isännöinti

Isännöinti valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset tarvittavista päätöksistä, huolehtii siitä, että taloyhtiön rutiinit sujuvat, huolehtii että osakkat ja hallitus tekee tarvittavat päätökset ajallaan, järjestää palvelut ja hankinnat sekä huolehtii talouden pidosta ja viestinnästä.

Tekstin kirjoittamiseen on käytetty apuna Isännöintiliiton materiaalia.

Päivitetty 9.10.2013
Tekijä: Freddis Oy Ab