Tiedote 19.1.2017

Munkinpuiston peruskorjauksen suunnitteluluonnosten esittely to 2.2.2017 klo 17-18.30

Helsingin kaupungin rakennusvirasto teettää Munkinpuiston peruskorjauksen suunnittelua. Peruskorjauksen tavoitteena on toteuttaa maankäytön muutoksista aiheutuneet muutostarpeet, parantaa puiston käytettävyyttä ja ylläpidettävyyttä, muuttaa hulevesien käsittelyä vastaamaan nykyisiä tavoitteita, sekä säilyttää puiston nykyiset luontoarvot.

Puistosuunnitelman luonnokset esitellään asukkaille torstaina 2.2.2017 klo 17-18.30 Leikkipuisto Munkissa, Perustie 38, 00330 Helsinki. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua myös rakennusviraston nettisivuilla ja ovat siellä esillä 27.1-4.2.2017.

Asukastilaisuudessa esitellään myös Asunto Oy Munkkiniemen Koneen rakennushanketta.

Palautteet suunnitelman sisältöön 5.2.2017 mennessä.

Munkinpuiston puistosuunnitelma valmistuu keväällä 2017 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2019.

Lisätietoja suunnitelmasta ja palauteosoite: Rakennusvirasto katu- ja puisto-osasto, Petra Rantalainen, petra.rantalainen@hel.fi, puh 09 310 39795, PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki, tai Sito, Niina Meronen, niina.meronen@sito.fi, puh 020 747 6160.

Päivitetty 19.1.2017
Tekijä: Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto